ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ