ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την συνέχιση της εξέγερσης