3Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ / 3RD WORKERS’ EUROMEDİTERRANEAN CONFERENCE | ΚΑΛΕΣΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / CALL-RESOLUTIONS-STATEMENTS

Οικονομική Εξόρμηση για την 3η Ευρω-Μεσογειακή Συνδιάσκεψη

 

Fundraising For the 3rd Euro-Mediterranean Conference

 

3rd International Euro-Mediterranean Conference | Whither Europe?

3ème Conférence Euro-Méditerranéenne Internationale | OÙ VA L’EUROPE?

3η Διεθνής Ευρω-Μεσογειακή Συνδιάσκεψη | Που βαδίζει η Ευρώπη;

Terza Conferenza Internazionale Euro-mediterranea| Quale Europa?

3. Uluslararası Avrupa-Akdeniz Konferansı’na Çağrı | Avrupa Nereye Gidiyor?

 

GREECE: A TURNING POINT IN THE WORLD CAPITALIST CRISIS. WHAT NEXT?

 

-FINAL RESOLUTION

RESOLUCIÓN FINAL

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

 

-RESOLUTION ON THE BALKANS

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

 

-STATEMENT ON THE MIDDLE EAST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

 

-STATEMENT ON UKRAINE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

-STATEMENT ON THE MASSACRE OF THE KURDS BY THE ISIS

  

-VIDEO: Greece - Russia - Ukraine (part 1 + part 2 )